Terapi Carakerja

Terapi Carakerja

Perkhidmatan Terapi Carakerja merupakan salah satu rawatan pemulihan yang komprehensif dan holistik bertujuan untuk membantu orang berinsurans mencapai, meningkatkan serta mengekalkan tahap kefungsian dan keberdikarian yang optima dalam kehidupan seharian, pekerjaan dan aktiviti riadah/rekreasi. Perkhidmatan kami memfokuskan kepada keupayaan fizikal, mental, sosial dan kerohanian. Jurupulih carakerja sentiasa berkomunikasi dengan orang berinsurans untuk memberikan perkhidmatan yang sejajar dengan keperluan mereka.

Perkhidmatan Terapi Carakerja Yang Disediakan:

1.Aktiviti Kehidupan Seharian / Activity of Daily Living (ADL)
Aktiviti Kehidupan Seharian

Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, tahap kefungsian dalam hidupan seharian setiap klien akan dinilai secara komprehensif. Mengikut kepada tahap kefungsian yang berlainan, pelbagai kemahiran yang meliputi aktiviti kehidupan seharian dan aktiviti domestik seperti kebersihan diri, cucian pakaian (dobi), asas pengurusan kewangan dan penjagaan diri akan diterapkan dalam program terapi carakerja setiap klien mengikut keperluan masing-masing. Peranan utama program rehabilitasi ini adalah untuk memastikan pesakit mendapat kemahiran asas dalam pengurusan diri sendiri dan seterusnya dapat menjalani rutin harian secara normal.

Pelbagai peralatan rehabilitasi berteknologi tinggi seperti Armeo Spring, Bioness H200, Hand of Hope, FitMi, Music Glove dan modaliti-modaliti lain turut digunakan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan terapi carakerja.

Rehabilitasi Kognitif

Jurupulih Carakerja turut membuat penilaian kognitif secara komprehensif serta mengendalikan program rawatan rehabilitasi kognitif yang dikhususkan mengikut permasalahan setiap individu, terutamanya golongan yang mengalami kecederaan atau penyakit yang menjejaskan kefungsian kognitif otak seperti masalah memori, konsentrasi, orientasi, pengiraan, diskriminasi bentuk, diskriminasi warna, kebolehan mengikut arahan, kebolehan membuat keputusan, kefungsian eksekutif dan sebagainya.

Rehabilitasi Kognitif turut menggunakan sistem penilaian standard yang bertaraf dunia seperti Vienna Test System (VTS), CogniPlus, Chessington Occupational Therapy Neurological Assessment Battery (COTNAB), Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA), Rivermead Perceptual Assessment Battery, dan Becker Work Adjustment Profile bagi memastikan ketepatan dan keberkesanan program rawatan berkenaan.

Rehabilitasi Memandu

Program rehabilitasi memandu melibatkan penilaian pra-pemanduan dan latihan simluasi memandu bagi Orang Kelainan Upaya (OKU) seperti stroke, paraplegia, tetraplegia dan amputee. Penilaian pra-pemanduan melibatkan kesesuaian dan kesediaan tahap kefungsian klien dari segi fizikal, kogntif serta psikologikal untuk kembali memandu. Jurupulih Carakerja turut memberi cadangan modifikasi bagi jenis kenderaan kereta dan motosikal mengikut kesesuaian dan keselamatan klien. Program latihan rehabilitasi memandu dilakukan dengan menggunakan Driving Simulator (STISIM Drive) dan kenderaan yang telah diubahsuai untuk mengikut spesifikasi pemanduan OKU.

Rehabilitasi Kerja

Rehabilitasi Kerja merupakan proses rehabilitasi terakhir yang bakal dialami oleh para klien sebelum kembali bekerja. Program rehabilitasi kerja meliputi Work Hardening & Industrial Rehabilitation di mana klien akan didedahkan dengan pelbagai situasi pekerjaan sebenar atau simulasi aktiviti kerja yang bertujuan untuk memulihkan fungsi fizikal, tingkah laku dan kemahiran vokasional sebagai persediaan untuk kembali bekerja.

Program Work Hardening & Industrial Rehabilitation berperanan untuk memastikan klien menjadi lebih berdaya saing di samping meningkatkan tahap produktiviti, keselamatan dan keupayaan fizikal.

Penilaian tahap kefungsian untuk kembali bekerja (Return To Work), iaitu Functional Capacity Evaluation (FCE) turut akan dilakukan dengan menggunakan sistem peralatan berteknologi moden yang dapat memberikan data penilaian objektif seperti BTE Primus, BTE Evaltech, Valpar Joule, Valpar T/PAL, Biodex Isokinetic dan JTECH. Laporan FCE akan menentukan kesesuaian klien untuk kembali ke pekerjaan asal atau beliau memerlukan modifikasi skop kerja.

Selain itu, penilaian persekitaran tempat kerja (Work Site Assessment) juga dilakukan untuk memastikan keselamatan klien serta adaptasi atau pengubahsuaian tempat kerja yang diperlukan.

Bidang Terapi Carakerja juga melibatkan penilaian dan preskripsi keperluan peralatan bantuan dan adaptasi mengikut tahap kefungsian klien. Ini termasuklah keperluan kerusi roda, commode chair, crutches, katil hospital, adaptasi peralatan makan atau mandian dan sebagainya bagi meningkatkan tahap kefungsian dan penyertaan klien dalam menjalani aktiviti seharian masingmasing.

Selain itu, Jurupulih Carakerja juga membuat penilaian dan cadangan pengubahsuaian rumah atau workstation bagi memastikan klien dapat menjalani aktiviti kehidupan seharian atau aktiviti kerja dengan selamat.