Terapi Cara Kerja

Terapi Cara Kerja

Ke Arah Mencapai Kualiti Kerja Yang Optimum

Perkhidmatan Terapi Carakerja merupakan salah satu rawatan pemulihan yang komprehensif dan holistik bertujuan untuk membantu orang berinsurans mencapai, meningkatkan serta mengekalkan tahap kefungsian dan keberdikarian yang optima dalam kehidupan seharian, pekerjaan dan aktiviti riadah/rekreasi. Perkhidmatan kami memfokuskan kepada keupayaan fizikal, mental, sosial dan kerohanian. Jurupulih carakerja sentiasa berkomunikasi dengan orang berinsurans untuk memberikan perkhidmatan yang sejajar dengan keperluan mereka.

Perkhidmatan terapi carakerja merangkumi seperti berikut:

 • Merangka pelan rawatan pemulihan, membuat penilaian dan mengendalikan program rawatan yang disesuaikan dengan keperluan setiap individu.
 • Menilai tahap kefungsian individu dalam aktiviti kehidupan seharian (Activity of Daily Living) dan aktiviti domestik.
 • Mengendalikan penilaian kembali bekerja (Return to Work) yang komprehensif seperti Penilaian Kapasiti Kefungsian (Functional Capacity Evaluation), kapasiti prestasi pekerja (Work Performance), dan penilaian persekitaran tempat kerja (Work Site Assessment).
 • Melaksanakan simulasi pekerjaan (Work Simulation) yang disesuaikan dengan keperluan pekerjaan (Job Demands) untuk menggalakkan orang berinsurans kembali bekerja.
 • Membuat penilaian mobiliti, peralatan bantuan dan adaptasi, memberi preskripsi serta latihan menggunakan alat bantuan sementara atau kekal berdasarkan keperluan pesakit dari masa ke semasa.
 • Membuat penilaian dan cadangan pengubahsuaian rumah bagi memastikan pesakit dapat menjalani aktiviti kehidupan seharian dengan selamat.
 • Membuat penilaian kognitif secara komprehensif serta mengendalikan program rawatan rehabilitasi kognitif yang dikhususkan mengikut permasalahan setiap individu.
 • Mengendalikan penilaian pra-pemanduan bagi Orang Kelainan Upaya (OKU) serta memberi cadangan modifikasi bagi jenis kenderaan kereta dan motosikal mengikut kesesuaian dan keselamatan pesakit.
 • Mengembalikan kefungsian individu ke komuniti dengan melibatkan diri secara aktif di dalam aktiviti kemasyarakatan.
1.Work Hardening & Industrial Rehabilitation
Work Hardening & Industrial Rehabilitation

Pesakit yang menjalani program rehabilitasi di Work Hardening & Industrial Rehabilitation akan didedahkan dengan situasi pekerjaan sebenar atau simulasi aktiviti kerja yang bertujuan untuk memulihkan fungsi fizikal, tingkah laku dan vokasional sebagai persediaan untuk kembali bekerja.

Work Hardening & Industrial Rehabilitation juga berperanan untuk memastikan pesakit menjadi lebih berdaya saing di samping meningkatkan tahap produktiviti, keselamatan dan keupayaan fizikal.

Aktiviti Kehidupan Seharian

Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, setiap pesakit akan dilatih dengan pelbagai kemahiran yang meliputi aktiviti kehidupan seharian seperti kebersihan diri, cucian pakaian (dobi), asas pengurusan kewangan dan penjagaan diri. Peranan utama bagi modul ini (activity of daily living) adalah untuk memastikan pesakit mendapat pendidikan asas dalam pengurusan diri sendiri dan seterusnya dapat menjalani rutin harian secara normal.

Kami mempunyai kelengkapan untuk membuat penilaian menyeluruh dan rawatan yang khusus mengikut standard untuk menjamin kualiti perkhidmatan yang diberikan. Antara kelengkapan yang disediakan adalah:

 • Penilaian Kembali Bekerja (Return to Work) menggunakan FCE (Functional Capacity Evaluation, BTE Primus, BTE Evaltech, Valpar Joule, Valpar T/PAL, Biodex Isokinetic, dan JTECH.
 • Penilaian kognitif mengunakan Vienna Test System (VTS), CogniPlus, Chessington Occupational Therapy Neurological Assessment Battery (COTNAB), Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA), Rivermead Perceptual Assessment Battery, dan Becker Work Adjustment Profile
 • Penilaian penilaian untuk simulasi memandu (Driving Stimulator) – STISIM Drive
 • Rawatan pemulihan anggota fizikal seperti Armeo Spring, Bioness H200, Hand of Hope, dan modaliti – modaliti lain.