Warga PRP

Warga Pusat Rehabilitasi PERKESO

Warga Pusat Rehabilitasi PERKESO terdiri daripada tenaga kerja profesional pelbagai disiplin seperti Pegawai Perubatan, Jururawat, Jurupulih Anggota, Jurupulih Carakerja, Pegawai Psikologi, Pegawai Optometri, Pegawai Dietetik, Pegawai Terapi Pertuturan, Pelatih Vokasional dan Pengurus Kes yang bertanggungjawab dalam menjayakan pelan rehabilitasi (rehabilitation plan) klien sehingga kembali bekerja dan menjadi lebih berdikari.

We Are Rehab! Itu adalah jeritan perang kami dari awal. Kami percaya bahawa proses pemulihan atau rehabilitasi memerlukan pendekatan interdisiplin untuk menangani masalah biopsikososial klien. Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, pasukan kami bekerjasama dan komited demi memastikan matlamat klien dan perjalanan pemulihan mereka diutamakan dahulu.