Pengurusan Hilang Upaya

Pengurusan Hilang Upaya

Pengurusan Hilang Upaya (Disability Management) memfokuskan kepada penyediaan pelan rehabilitasi yang komprehensif kepada klien. Setiap rancangan rehabilitasi klien akan diuruskan oleh Pengurus Kes (Case Manager) dan dibantu oleh anggota klinikal dan rehabilitasi yang mengintegrasikan perkhidmatan daripada pelbagai disiplin.

Pengurus Kes akan menguruskan pelan rehabilitasi mengikut tahap keupayaan klien dan membantu mereka mencapai matlamat untuk kembali bekerja dan lebih berdikari dalam menjalani kehidupan seharian.

Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, penjagaan perubatan memainkan peranan dalam sistem pengurusan hilang upaya. Kami menawarkan konsep penjagaan perubatan yang komprehensif dengan bantuan anggota klinikal dan jurupulih.