Dispensari

Dispensari

Bekalan ubat akan disediakan oleh dispensari mengikut deskripsi yang diberikan oleh doktor. Kami juga menyediakan perkhidmatan untuk mengambil ubat daripada Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) di klinik kesihatan atau hospital kerajaan yang berkaitan.

*SPUB adalah ubat yang tidak disediakan di Pusat Rehabilitasi PERKESO.